Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cashback Coupon Lite

Mô tả

Cashback Coupon Lite allows you to send dynamic generated coupon to email address.

Plugin Functionality:

 • Send Dynamic generated fixed amount coupon to email address.

Try Cashback Coupon pro version:

 • Key feature of Cashback Coupon for WooCommerce
 • Enable sending of cashback coupon on order completion.
 • Set fixed cashback amount for coupon.
 • Set usage limit for coupon before it becomes void.
 • Set individual use only if the coupon cannot be used in conjunction with other coupons.
 • Option to apply before tax coupon.
 • Option to delete coupon after usage.
 • Cashback Coupon Pro

Try our other premium plugins :

 1. Woocommerce Custom Related Products Pro
 2. Woocommerce Estimated Delivery Date Per Product
 3. WooCommerce Advanced Discounts and Fees
 4. Product Faqs for WooCommerce
 5. Dynamic Pricing Per Product for WooCommerce

Ảnh màn hình

 • Cashback Coupon backend
 • Cashback Coupon in action

Cài đặt

 • Download the plugin
 • Upload the folder ” cashback-coupon-lite” to wp-content/plugins (or upload a zip through the WordPress admin)

Hỏi đáp

How to send coupon?

 • Go to WooCommerce -> Send Cashback Coupon Settings -> enter email and amount and press send button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cashback Coupon Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Cashback Coupon Lite” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Cashback Coupon Lite” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0
* First version