Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Case sensitive URL

Mô tả

By this plugin 301 redirect all the url which is in Upper case to lowercase url for all non-admin, non-file URLs

Cài đặt

Download and upload to a case-sensitive-url directory inside wp-content/plugins.

Go to the plugins page and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Case sensitive URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version