Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cart in Ajax on single product page

Mô tả

This is a plugin for WooCommerce users, after activating the plugin you go to a single product page on your WooCommerce site. And click the Add to Cart button. See the cart will be completed through Ajax, your customer can cart the product without refreshing the page.

Ảnh màn hình

  • Cart in ajax on Single Product Page

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload cart-in-single-product.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cart in Ajax on single product page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • plugin released