Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tweets Box

Mô tả

This plugin is no longer developed or supported.

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tweets Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp