Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Captcha Novami

Mô tả

Do you have captcha plugin which doesn’t work or just want to stop tracking your visitors by 3rd party analytic system? Try this! Captcha Novami will never show any logo bothering your visitors. It works like invisible reCaptcha. No settings required. Just install and activate.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the “/wp-content/plugins/” directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” screen in WordPress.
  3. Done!

Hỏi đáp

Why to install this plugin?

Quick and easy. No settings required. Works silently in the background. No ads, no surveys and no tracking system. Privacy is on the 1st position! Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Captcha Novami” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Captcha Novami” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Captcha Novami” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Bugfix: WordPress AJAX and REST requests has been allowed.

1.0

  • New: Plugin has been created!