Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Canvas-Nest.js

Mô tả

canvas-nest.js是github上一个很炫酷的开源项目,项目使用不到2kb的Javascript代码构造一个很炫酷的网页背景效果,项目地址为:https://github.com/aTool-org/canvas-nest.js

本wordpress插件是利用上述项目完成的另外一个开源项目(https://github.com/aTool-org/canvas-nest-for-wp),这个项目是一个wordpress插件,并且发布到wordpress.org官网上。

项目代码简单,并且开源,更多信息可以访问:http://www.atool.org/ 。

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

Hỏi đáp

设置面板中设置项的含义?

参数含义可以参考:https://github.com/aTool-org/canvas-nest.js/blob/master/README.md。

Đánh giá

15 Tháng Mười Một, 2017
hi i use the nice plugin particle in my web site http://www.acharknews.com/ but i need option, for desactivate it in phone ! and i dont know how to put it just in header for exemple
3 Tháng Chín, 2016
very nice plugin. cool~~~
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Canvas-Nest.js” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • 配置输入框中,颜色输入使用颜色选择器,数字输入限制为数字

1.0.0

  • 支持自定义设置
  • 支持设置 线条数量、颜色、index、透明度等参数
  • 支持设置那些页面开启背景:可以选择首页、搜索页、归档页、文章页、404页面