Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CampTix PayU Money Gateway

Mô tả

PayU Money (previously PayU Paisa) Payment Gateway for the CampTix plugin.

Accpet payments in INR through PayU Paisa using the CampTix plugin. CampTix plugin needs to be installed and activated for the PayU Paisa payment gateway to work.

Ảnh màn hình

 • CampTix > Setup > Currency Addition
 • CampTix > Setup > Payments - setting page
 • Checkout Page - Option of Payment by PayU Money
 • PayU Money - Client login page
 • PayU Money - Payment selection page
 • PayU Money - Payment processing page

Cài đặt

 1. Upload camptix-payupaisa-gateway to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to Tickets -> Setup in your WordPress admin area to set the currency to INR and activate the PayU Paisa gateway.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CampTix PayU Money Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0 2014-11-04

 • Compatibility to WordPress 4.0

1.1.0

 • Changed ‘PayU Paisa’ to ‘PayU Money’

1.0.1

 • Added Screenshots

1.0.0

 • First release