Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Campaign Monitor Add-On for FormCraft

Mô tả

This add-on allows you to add subscribers to your Campaign Monitor lists, with forms made with FormCraft. You can read the tutorial here

Please note that this add-on works with FormCraft Premium, and not FormCraft Basic

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Campaign Monitor Add-On for FormCraft” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Added compatibility for new CM api keys

1.1

  • Compatibility with FormCraft 3.5

1.0.4

  • Initial release