Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Calumma Custom

Mô tả

Generate the style sheet for Calumma

Credits

Cài đặt

Install Calumma Custom with the theme “Calumma”

http://christophe-roux.me/download/calumma.zip

Hỏi đáp

Installation Instructions

Install Calumma Custom with the theme “Calumma”

http://christophe-roux.me/download/calumma.zip

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Calumma Custom” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release

1.0.1

  • Corrections for wordpress.org theme final review (mainly add a better support of menu)