Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Call to action

Mô tả

Call to action. Adding a banner and link anywhere on the site.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Call to action” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp