Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Call To Action Popup

Mô tả

Call To Action Popup – it’s an incredibly easy to use and completely free popup plugin for WordPress.

Main Features:

 • Create targeted marketing campaigns, keep customers from leaving your site, and build your mailing list easily and quickly with Call To Action Popup.
 • Create an unlimited number of popups with different looks and configurations.
 • Record number of PopUp displayed
 • Record number of Subscribed

Binding Event:

To record number of Subscribed, we have created Binding Event subscribed, you can use JavaScript to call to that Event on JavaScript event.
Example for event click:

$( "#foo" ).on( "click", function() {
  $( "#cactus-popup" ).trigger("subscribed");
});

Shortcode:

[cta_popup id=""]

Parameter required:

 • ID: ID off PopUp post in PopUp Custom Post Type.

Ảnh màn hình

 • PopUp Settings
 • PopUp Custom Post Type

Cài đặt

 1. Upload call-to-action-popup.zip to the /wp-content/plugins/ directory and extract it.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Call To Action Popup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Tested up to WordPress 5.1.1
 • Add Settings link in Plugin action link

1.0.1

 • Minor bug fixes
 • Add option Custom CSS
 • Add option Custom Class

1.0

 • First Release