Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Call To Action Customizable Block

Mô tả

The Call To Action Customizable Block for Gutenberg lets you add a call to action box in your posts or pages. It comes with a clean design and customization options to suit your needs.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 1 block.

  • Call To Action Block

Cài đặt

  1. Upload plugin to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

1.1.0

  • Compatible with wordpress latest version

1.0.0

  • Initial release.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Call To Action Customizable Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp