Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Обратный звонок

Mô tả

Плагин Cms3 (Free) добавляет на сайт кнопку и форму заказа обратного звонка. Плагин не требует настройки, просто активируйте его. Уведомления будут приходить на почту администратора.

Демо

Ảnh màn hình

  • Button 01
  • Form 01

Cài đặt

  1. Скопируйте плагин в /wp-content/plugins/
  2. Активируйте плагин
  3. Уведомления будут приходить на почту администратора

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Обратный звонок” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Fix the bugs.

1.2

  • Fix the bugs.

1.1

  • Fix the bugs.

1.0

  • Initial release.