Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Call Me Button for Call Center Online

Mô tả

What is this plugin for?

The plugin allows for integration via the API interface
with the Call Center Online platform.

How to configure the plugin?

The plug-in is configured in the Administration Panel (Settings > Call Center Online).
First, you must enter the API access data. You will get this information from your commercial supervisor.
You can also enter all texts, button names and color.

Instalation

  1. From the WordPress Dashboard, go to “Plugins” > “Add New” and search for “Call Center Online”.
  2. Click “Install” under the “Call Center Online” plug-in.
  3. Click “Enable”
  4. Go to “Settings” > “Call Center Online” and fill in all the fields.
  5. Click “Save” and you’re done!

or

  1. Download the “call-center-online” folder to the /wp-content/plugins-directory.
  2. Activate the plugin in the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Go to “Settings” > “Call Center Online” and fill in all the fields.
  4. Click “Save” and you’re done!

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Call Me Button for Call Center Online” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp