Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Caldera Forms – Sprout Invoices Integration

Mô tả

Create estimation request and customer creation forms with Caldera Forms that link up to Sprout Invoices.
Submissions are linked to estimation & invoice history helping you keep track of customers and workflow.

More info here Caldera Forms – Sprout Invoices.

Cài đặt

Upload the cf-sprout-invoice folder to /wp-content/plugins/
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
YOu’ll now have a new processor in the processors tab when creating and editing forms in Caldera Forms

Hỏi đáp

none yet.

Đánh giá

21 Tháng Chín, 2016
The plugin does what it says it does. Author should update the plugin to keep it in the repository.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Caldera Forms – Sprout Invoices Integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (11 September, 2014)

  • Initial Release