Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Calculation Shipping

Mô tả

Plugin WordPress que realiza el cálculo estandar de los envíos.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Calculation Shipping” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp