Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Calc Read Time

Mô tả

Calc read time shows estimated read time near titles on post pages. Gives the reader a rough estimate of the time spend on reading the article.

 

Ảnh màn hình

  • The plugin showing read time in a post.
  • Showing read time near previous, next posts in a post page.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

 

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Calc Read Time” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp