Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cache Google Web Font

Mô tả

This plugin can cache google web font to local files.

Related Links

Cài đặt

Install

 1. Upload the ‘cache-google-font’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Uninstall

 1. Deactivate Cache Google Font in the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Where can I send bug reports?

Please visit the Github repository for Cache Google Font
and open an issue.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cache Google Web Font” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.3 – 20 Sep 2014

 • rename plugin to CacheGoogleFont.
 • add cache option.you can use fonts.useso.com now.

Version 1.2 – 18 Sep 2014

 • update plugin to 1.2
 • remove plugin debug option.

Version 1.1 – 16 Sep 2014

 • fix cache option
 • fix plugin header format
 • update stable tag to 1.1

Version 1.0 – 10 Sep 2014

 • Initial Release