Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

C4D Woo Carousel

Mô tả

 • Simple carousel slider

 • Ajax update when click on category

This plugin is used in C4D Vision – Responsive WooCommerce Theme

You can view here http://coffee4dev.com/responsive-woocommerce-theme-c4d-vision/

Arbitrary section 1

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘c4d woo carousel’
 3. Activate plugin from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download Woo Carousel.
 2. Upload the ‘c4d-woo-carousel’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate plugin from your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘c4d woo carousel’
 3. Activate plugin from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download Woo Carousel.
 2. Upload the ‘c4d-woo-carousel’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 3. Activate plugin from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“C4D Woo Carousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp