Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bx Image slider

Mô tả

This slider give you advantage to show slider with use of shortcode:
[bx_Slider title=” image=’urls of image’ description=”]

Add titles, images, descriptions in Comma seprated sting like:
title1,title2……,titlen

Arbitrary section

Cài đặt

  1. Upload Bx Image Slider to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('[bx_Slider title='' image='urls of image' description='']'); ?> in your templates

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bx Image slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp