bws-google-analytics

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

15 Tháng Mười Một, 2016
A very useful tool, to the point, to analyze your traffic with Google Analytics.
Đọc tất cả 23 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Analytics by BestWebSoft – Google Analytics Dashboard and Statistic Plugin for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Analytics by BestWebSoft – Google Analytics Dashboard and Statistic Plugin for WordPress” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Analytics by BestWebSoft – Google Analytics Dashboard and Statistic Plugin for WordPress” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.