Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Business One ToolKit

Mô tả

Adding Custom post type and Taxonomy functionality to themes.
Banner image source :
http://publicdomainarchive.com/public-domain-images-unsplash-com-times-square-new-york-city-nightlife-billboards-advertisements-people/

Licensed under CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Cài đặt

Install the plugin into the /wp-content/plugins/ folder, and activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Business One ToolKit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Version.