Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Business Hours

Mô tả

This plugin will add a container that includes your company’s (or anythings) business hours. You can style the plugins output using your themes style.css. The plugin includes different display options as well as the ability to use custom DIV ID’s.

Cài đặt

  1. Download the plugin file
  2. Upload and activate the plugin inside of WordPress

To use your plugin:
Add the following shortcode where you want your hours to show up:
[business_hours]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Business Hours” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp