Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Business Era Extension

Mô tả

Plugin to extend features of Business Era Theme. This plugin registers custom post types, widgets and custom fields for the Business Era theme.

Credits

Cài đặt

  1. Go to Plugins > Add New and search for Business Era Extension. Install and activate it.
  2. We are good to go. No configuration needed.

Hỏi đáp

Do this plugin work for other themes ?

This plugin adds custom post types, meta fields and widgets. These elements can be used in other themes as well.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Business Era Extension” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First publicly distributable version