Bulk Mail Send

Mô tả

Send bulk emails to registered users and orders.

Send bulk emails

Ảnh màn hình

  • Users select screen
  • Orders select screen
  • Edit mail screen
  • Settings

Cài đặt

  1. Upload bulk-mail-send directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

none

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bulk Mail Send” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bulk Mail Send” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bulk Mail Send” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

[1.12] 2024/03/03

  • Fix – Added nonce when sorting.

1.11

Supported WordPress 6.4.
PHP 8.0 is now required.

1.10

Supported High Performance Order Storage(COT).

1.09

Supported WordPress 6.1.

1.08

Fixed a problem with duplicate names in %name% tags.

1.07

Fixed a problem with the order selection screen when making a refund.

1.06

Fixed pagination hook.

1.05

Fixed a problem with user filter.
Fixed a problem with products filter.
Moved the position of pagination.

1.04

Fixed a pagination problem when searching for text.

1.03

Supported WordPress 5.7.

1.02

Fixed uninstall.

1.01

Fixed translation.

1.00

Initial release.