Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bulk Comments Management

Mô tả

This plugin allows administrators to globally delete comments (spam, trash, unapproved comments), enable/disable comments on all posts.

Ảnh màn hình

  • Bulk Comments Management Plugin Settings Page

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The plugin settings page can be accessed via the ‘Tools’ menu in the administration area.

Hỏi đáp

There is no Question.

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The plugin settings page can be accessed via the ‘Tools’ menu in the administration area.

Đánh giá

Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bulk Comments Management” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Version