Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bulk Categories Edit for Media

Mô tả

Allows to edit categories in bulk at attachement/media page, needs to have categories for media enabled.

Cài đặt

  1. Upload custom_bulk_edit_categories_in_media folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Plugin depends on categories for media to be enabled. For witch is needed the 3rd party plugin.
  4. Access plugin UI thru bulk edit drop down on the media admin screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bulk Categories Edit for Media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 2013-02-02: Initial release