Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Buildace

Mô tả

Buildace is the progress bar for the Gutenberg editor.

Available Blocks

  • Progress Bar – Disaply the Progress Bar.
  • Pricing Table – Disaply Pricing Table.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.

Hỏi đáp

What are the requirements to use Buildace Blocks?

You only need to have the latest version of WordPress on your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Buildace” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.0.1

  • Initial release