Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyVerified

Mô tả

Allows admins to specify verified accounts. Adds a badge to verified usernames.

Notes

Ảnh màn hình

  • Admin user verify options
  • Admin listing verified
  • User profile verified

Cài đặt

  1. Upload ‘buddyverified’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Then go to wp-admin > Users > Extended Profile >> and choose various settings.

Đánh giá

Đọc tất cả 21 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyVerified” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.4.1

remove old files fixes duplicate function error

2.4.0

Fix for settings not saving
Moved badge to username. Too many issues with avatar placement
Added template tag to display badge. bp_verified_image( $user_id )
Added setting to display badge in members lists
Added bp_is_verified( $user_id ) function to check if a user is a verified account
Added bp_get_verified_image filter for custom badge
A lot of code changes to make it better, efficient

2.3.1

fixed missing non verified avatars * props Brajesh

2.3

Update to CSS for WP yearly themes.
Added option to add custom CSS for badge placement. Settings -> BuddyPress, click option tab.

2.2

removed tooltip as is caused to many conflicts. verfied text no in member header

2.1

All new plugin