Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BP Summary Page

Mô tả

Need to add an online summary to BuddyPress? We developed a plugin that is small and compact just for you.

There is no backend settings to configure, it’s all frontend, just that simple. This plugin displays a
Wordpress user’s biography on a BuddyPress tab when viewing the user’s BuddyPress profile.

Cài đặt

1a. Upload the bp_summary_page folder to the /wp-content/plugins/ directory.
or
1b.Download through the plugins manager in the WordPress backend admin area.

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  2. Enter a text blob into a user’s wordpress profile and check to see that this displays in the user’s
    BuddyPress Summary Tab, and your Done.

Hỏi đáp

Can you add functionality?

Possibly, email me at ktraff@engr.colostate.edu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BP Summary Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.1=
Updated documentation

=1.0=
Plugin Initial Release