Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Sticker

Mô tả

BuddyPress stickers Allow Users to add stickers in activity posts and message by clicking on icons

Ảnh màn hình

 • sticker
 • sticker

Cài đặt

To Install:

 1. Download the plugin file
 2. Unzip the file into a folder on your hard drive
 3. Upload the /bp-pop/ folder to the /wp-content/plugins/ folder on your site
 4. Single-site BuddyPres go to Plugins menu and activate there.
 5. For Multisite visit Network Admin -> Plugins and Network Activate it there.

Hỏi đáp

What other configurations do I need

No. This plugin needs no configuration.
if need more sticker, you can go to cpanel and upload custom sticker in bp-sticker/images/sticons.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
✔ Excelente plugin recomendado, muchas gracias.
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Sticker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.0

 • Added new stickers.
 • Fixed css .
 • Fixed show stickers sort by date .

1.3.0

 • Fixed ajax load stickers in comment.
 • Fixed css .

1.2.0

 • Adedd ajax load stickers.
 • Fixed css .

1.1.0

 • Adedd admin can upload custom stickers in folder plugin(images/sticon).

1.0.0

 • Initial Release.