Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Russian Months

Mô tả

Plugin will transform wrong months’ cases (in date) to proper ones (according Russian grammar rules).

Examples:
* not “28 September” but “28 сентября” (Eng->Ru);
* not “28 Сентябрь” but “28 сентября” (incorrect Ru->correct RU)

Visit CosyDale.com for more information.

Cài đặt

  1. Upload bp-ru-months.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate ‘BuddyPress Russian Months’ through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s all.

Or you can just upload bp-ru-months.php to the /wp-content/mu-plugins/ directory and no activation is needed.

Hỏi đáp

Visit CosyDale.com for more information.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Russian Months” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Updated code to better support BP 1.2.8 (finally)

0.3

  • Transforming comments, blogs, wires, messages months on BuddyPress profile pages.