Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Buddypress Profile Rating

Mô tả

This Buddypress Profile Rating plugin used for Buddypress users to rate each others profile and can see the average rate of someones profile .

Ảnh màn hình

  • Rate a profile or re-rate your old rating.

Cài đặt

  1. Upload bp-profile-rating to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to use this plugin ?

You only can use this plugin if you have already installed buddypress in your wordpress cms. Active this plugin and go into someones profile and then rate the profile by clicking on star.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Thanks Saurav for create this plugin .. but as per market need, required complete functionality include post, page, and group rating… best of luck. Once again thanks
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Buddypress Profile Rating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

This is a stable version