Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Buddypress Mass Messaging

Mô tả

Allows sending of individual messages to all Buddypress users.

Ảnh màn hình

  • Message Composition Form

Cài đặt

  1. Upload the contents of bp-mass-messaging.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

To send a message visit the ‘Mass Messaging’ link in the Buddypress admin menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Buddypress Mass Messaging” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • Official Release

1.1

  • Error reporting fix

1.2

  • Multisite bug fixes