Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Group Folders

Mô tả

You can enable BuddyPress groups to have their own private little file repositories. Files can
be uploaded and downloaded and that’s it. There’s no tagging, searching or even pagination.

Cài đặt

Install trough WordPress or unzip the file to wp-content/plugins and enable the plugin.

Go to settings -> group folders and insert a comma-separated list of group ids to
enable folders for them.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Group Folders” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp