WordPress.org

Plugin Directory

Easy Albums – Buddypress users create and share images, video and audio albums – the easy way.

buddypress-easy-albums-photos-video-and-music

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 9 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
You need to sign up to their site to use it, and it changes the name when installed so you wouldn’t know where it is when you want to uninstall it!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Albums – Buddypress users create and share images, video and audio albums – the easy way.” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp