Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPress Activity Stream AtGroups

Mô tả

This plugin will link @(group_slug) syntax to group home page and/or use =(group_slug) to post an update to group

future plans:
* own pattern matching
* admin page to disable atmention and postto

Related Links:

Extra Configuration

Cài đặt

  1. Upload the full directory into your wp-content/plugins directory
  2. Activate the plugin at the plugin administration page

Hỏi đáp

What pattern is matched?
  • Metnions: @(group_slug)
  • Post Update to group: =(group_slug)
My question isn’t answered here

Please contact me on http://etivite.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPress Activity Stream AtGroups” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • First version