Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BuddyPics

Mô tả

This plugin adds photo album capabilities to BuddyPress. This is a fork of BP Album+

Ảnh màn hình

  • Single Image
  • Image Gallery
  • Image Upload
  • Activity Image Upload

Cài đặt

  1. Upload buddypics to the /wp-content/plugins/ directory or use the automatic installation in the WordPress plugin panel.
  2. Activate the plugin through the WordPress ‘Plugins’ menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BuddyPics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.2

fixes for BuddyPress 1.9+

0.3

load error fix

0.2

  • fixes for BuddyPress 1.7