Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bubbles Animates Name

Mô tả

  • You can add your animated bubble name.
  • You can set height and wight of bubble canvas size.

Read about Shortcode:

[bubblesname name=”Your name” height=”500″ width=”1000″]

  • Name (optional) : set your name you want to add bubble animation on it other vice it takes “Your Name” by default.
  • height (optional) : set your name(image canvas) height to display as per your page. Default values is 500.
  • width (optional) : set your name(image canvas) height to display as per your page. Default values is 1000.

Ảnh màn hình

  • bubble Name – Visibility – Display your name added in shortcode.

Cài đặt

  1. Upload the entire bubbles-name folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy! 😉

Hỏi đáp

Installation Instructions

install via the plugin directory, or upload the files manually to your server and follow the on-screen instructions.

Đánh giá

7 Tháng Tám, 2019
Hey, this is really a very good plugin. Easy to install it. Very good work. Keep it up.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bubbles Animates Name” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp