Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BT Multi-image Portfolio

Mô tả

BT Multi-image Portfolio plugin allows you to add portfolio items in multiple categories. Each item can have multiple images and URLs.

Features
1.Multiple categories
2.Multiple images for portfolio item
3.Customizable Options
4.Responsive Design

Demo: https://plugin.bayatree.com/bayatree-portfolio-plugin/

If you think, that you found a bug in our BT Multi-image Portfolio plugin or have any question contact us at
wp-plugin@bayatree.com

Ảnh màn hình

  • Portfolio Gallery
  • Pop Up window
  • BT Portfolio Setting
  • Add portfolio
  • Portfolio listing in admin

Cài đặt

  1. Upload the BT Multi-image Portfolio plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. You will find ‘BT Multi-image Portfolio’ menu in your WordPress admin panel.
  3. Click on Portfolio Categories sub menu of ‘BT Multi-image Portfolio’ to Create Portfolio Category. You can create multiple Portfolio Categories.
  4. Click on Add Portfolio Item and link to created portfolio with multiple Portfolio Categories. You can assign multiple project images and product url with their custom icon to created Portfolio Item.
  5. Use [BT_MULTI_IMAGES_PORTFOLIO] short code to display your portfolio on front end.

Demo: https://plugin.bayatree.com/bayatree-portfolio-plugin/

If you think, that you found a bug in our WordPress BT Multi-image Portfolio plugin or have any question contact us at
wp-plugin@bayatree.com

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“BT Multi-image Portfolio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial version of BT Multi-image Portfolio plugin

1.0.1 && 1.0.2

Corrected error for < PHP 5.5 for statements like empty(getimagesize($url).

1.0.3

Fixed more issues related to < PHP 5.5

1.0.4

Fixed slider max-height issue.

1.0.5

Display project description on small devices.

1.1.0

Following options added under BT Portfolio Setting.
1.Hide Portfolio Categories Filter
2.Disable Image carousel Auto Play
3.Slider Speed(milliseconds)
4.Slider Pause Timing(milliseconds)

1.1.1

Fixed css issues