Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bs grid system & Utilities

Mô tả

Powerful mobile-first flexbox grid to build layouts of all shapes and sizes thanks to a twelve column system, six default responsive tiers.

Features

 • Spacing
 • Layout,
 • Typography,
 • Colors,
 • Position,
 • Borders,
 • Sizing

Ảnh màn hình

 • Spacing
 • Layout
 • Size
 • Typography
 • Color and background
 • Border
 • Row settings
 • Column settings

Block

This plugin provides 2 blocks.

 • Row Display content in multiple columns, with blocks added to each column.
 • Column A single column within a row block.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bs grid system & Utilities” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Bs grid system & Utilities” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Bs grid system & Utilities” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1.0

 • Release

0.2.0

 • Breakpoints includes from redux
 • Add Section and Container blocks
 • Add supports justifyContent, alignItems, and alignSelf.

0.2.1

 • Add auto btn in Col block
 • Add supports alignContent

0.3.0

 • Add design panel
 • Add supports layout and spacing.

0.4.0

 • Add utilities.