brring-live-dialer

Mô tả

This plugin has been closed as of 30 Tháng Sáu, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brring Live Dialer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp