Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brozzme Hover integration

Mô tả

Add css3 effect animations in your website without coding skills. Just add class or id you want to animate in the settings panel and enjoy the great animation Hover.css by Ian Lunn.

Ảnh màn hình

 • The screenshot description corresponds to screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif).
 • The screenshot description corresponds to screenshot-2.(png|jpg|jpeg|gif).

Cài đặt

 1. Upload \”brozzme-hover\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
 2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
 3. Search for the id and class name you want to animate.
 4. Go to the settings panel, put the id and class, choose effect transition.
 5. Enjoy

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload \”brozzme-hover\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
 2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
 3. Search for the id and class name you want to animate.
 4. Go to the settings panel, put the id and class, choose effect transition.
 5. Enjoy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brozzme Hover integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

 • Add id for animations.

1.0.0

 • Initial release.