Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brozzme Colorize Bar

Mô tả

Brozzme Colorize Bar, only add custom color to address bar on mobile. There\’s no needs to code, anything, just choose the color and that’s it.
Works great with Android, different behaviour on iOS…

Ảnh màn hình

  • address bar with color screenshot-1.jpg.

Cài đặt

  1. Upload brozzme-colorize to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Configure the color in the settings panel.

Đánh giá

4 Tháng Hai, 2017
It's a simple way to customize address bar on smartphone.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brozzme Colorize Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.