Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brozzme Change Username

Mô tả

Brozzme Change Username is a one click tool to modify any user username everywhere.

To apply a new name, you just need to to select an user and put its new username.
This plugin will detet any user_login with an “admin” sequence. It will secure your WordPress from bots that will try to access to your WordPress back-office.
This plugin doesn’t have any options settings.

Link to Brozzme and WPServeur.

Ảnh màn hình

  • english tool control screenshot-1.png.

Cài đặt

  1. Upload “Brozzme Change Username” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Go to Tools Brozzme menu and choose Change user name.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brozzme Change Username” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.