Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brozzme Plugins Thumbnails

Mô tả

Add thumbnail column to plugins displays thumbnails for WordPress plugins on the plugins list page, on admin (wp-admin/plugins.php).
Brozzme Add Plugins Thumbnails would help to easily identify plugins. Add your own thumbnails for premiums or personal plugins.
Just activate plugin to see thumbnail.

Options

 1. Icon width and height
 2. Round icon
 3. Reset transients
 4. Transient expiration
 5. Add your special thumbnails

Behaviour

 • thumbnail from wordpress.org repository
 • thumbnail fallback with text, random colors or your own thubnails
 • specials links to the thumbnails
 • transients

Benoti and WPServeur.

Ảnh màn hình

 • Thumbnails settings screenshot-1.png.
 • Default thumbnail screenshot-2.png.
 • Round thumbnails screenshot-3.png.

Cài đặt

 1. Upload “brozzme plugins thumbnails” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. Manage options in Brozzme->Plugin Icons if needed.

Đánh giá

8 Tháng Một, 2018
Good idea and work fine. It's really nice and a quickier way to visualize plugins list 🙂
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brozzme Plugins Thumbnails” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.5

 • compatibility fix with other plugin

1.4.2

 • bugfixe on Brozzme plugins css

1.4

 • add filter for premium or unknow plugin
 • add setting page for specials plugins
 • delete transient
 • curl functions replace with wp_get_remote

1.0

 • Initial release.