Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bring Back the Get Shortlink Button

Mô tả

As of WordPress 4.4, the Get Shortlink button is hidden by default. This plugin brings it back. Yay.

Cài đặt

This plugin requires PHP 5.3.

  1. Upload the bring-back-the-get-shortlink-button folder to the /wp-content/plugins/ directory on your web server.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Find the Get Shortlink button just where it was before WordPress 4.4.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Does what it says perfectly, that's all you can ask for in a plug-in. Thanks Thorsten!
3 Tháng Chín, 2016
Sorry to say that not updates are fine in Wordpress ... Short url is one of those things that will be helpful in making a link from another website without having a broken link when the page title changes for Seo reasons or ... With this plugin the short url works again! Thanks!
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bring Back the Get Shortlink Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Bump “Tested up to” header.

1.1.0

  • WordPress.org release.

1.0.0

  • Initial release.