Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bring Back Admin Menu Separators

Mô tả

This plugins just adds some CSS to make the admin menu separators visible again, since a lot of people are confused with no visual separation in the new WordPress Admin Design.

Works for all default color styles.

If you want to change the colors of the separators you can copy the php code from the plugin file and add it to your themes functions.php.

Ảnh màn hình

  • Default color style

Cài đặt

  1. Upload “bringbackseperators”-Folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bring Back Admin Menu Separators” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp