Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brillat-Savarin – Admin

Mô tả

Simply css stylesheets to custom the admin menu, and some details in wordpress admin.

Hỏi đáp

Can I control the style ?

No

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brillat-Savarin – Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Brillat-Savarin – Admin” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Brillat-Savarin – Admin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Create the plugin !