Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Brexit Clock

Mô tả

This plugin is a great replacement for the Dolly plugin,
it provides a clock counting down to the second,
right up to midnight on the 31st of october 2019,
which is the day the United Kingdom will offically leave the European Union.

Usage

Add the shortcode [brexitCountdown2] to desired post/page/widget and update.

Cài đặt

Installation is really easy you just install the plugin into the plugin directory and activate.

Đánh giá

2 Tháng Tám, 2019
Simple and useful Plugin that keeps a reminder on the countdown to Brexit
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Brexit Clock” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

no more updates are expected before 31st October 2019